T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Evde Sağlık Hizmetleri

Güncelleme Tarihi: 02/05/2018

Çeşitli hastalıklara bağlı olarak sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylere

evinde  ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene tetkik, tahlil ve tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini kapsar.

Evde sağlık hizmetinin kapsadığı hastalıklar

vKOAH vb. solunum sistemi hastalıkları

vYatağa bağlı hastalar

vTerminal dönem palyatif hastaları

v İleri derecedeki kas hastalıkları

Evde sağlık hizmetleri kapsamı

vHastaya konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde, bulunduğu ev ortamında muayene, t ektik, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesini,

vİlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kadıyla, uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesini,

vTıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunmasına,

vHastanın ve ailesinin, evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ile hastalık ve bakım süreçleri hakkında bilgilendirilmesine,

vHastaya evde kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipmanlar konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesini,

vGerekli görülen hallerde hastanın ilgili sağlık kuruluşuna ve/veya sağlık kuruluşundan evine naklini, kapsar.

 

Evde Sağlık Hizmeti Kapsamında Acil Durumlar Yer Almamaktadır!!!

 

 

 

 

 


Bu durumlarda 112 il ambulans servisi ya da doğrudan sağlık kuruluşlarının acil hizmet veren birimlerine başvuru esastır.

Evde sağlık hizmetine başvuru

Hasta, hasta yakını, diğer kişi veya kurumlar tarafından444 3 833 (444 EVDE)numaralı telefon aranarak il koordinasyon merkezine yapılır. Bu merkez bünyesinde görevlendirilen personel aracılığı ile talepler cevaplanarak kayıt altına alınmakta ve öncelikle en yakın sağlık hizmetleri birimine yönlendirilmektedir.